top of page

Wed, 24 Apr

|

Lo Lounge

Clwb Gwyrdd: Medical Cannabis Meet!

Haze Labs Presents Clwb Gwyrdd, where we're thrilled to announce that this month's event is proudly sponsored by Cannabis Clinic Cardiff! Dive into discussions, learn from experts, and connect with fellow patients in a welcoming atmosphere. Don't miss out – secure your spot now

Registration is closed
See other events
Clwb Gwyrdd: Medical Cannabis Meet!
Clwb Gwyrdd: Medical Cannabis Meet!

Time & Location

24 Apr 2024, 18:00 – 22:00

Lo Lounge, Porth Teigr Way, Cardiff CF10 4GA, UK

Guests

About the event

Clwb Gwyrdd: Medical Cannabis Meet!

Welcome to Clwb Gwyrdd! Join us for an engaging gathering at the picturesque Cardiff Bay, where we'll delve into the medical applications of cannabis, share knowledge and experiences, and offer support to those seeking to improve their health through this natural medium.

During our monthly meetings, you'll have the opportunity to connect with like-minded individuals, learn about the latest advancements in medical cannabis, and explore new products and services. Engage in insightful discussions, ask questions to experts, and share your personal experiences.

We're proud to present Clwb Gwyrdd as a friendly and informal space to come together, learn, and join the community of people who share our interest in medical cannabis. With diverse activities and a welcoming atmosphere, Clwb Gwyrdd is suitable for anyone seeking open discussion and an opportunity to share knowledge.

Come and join us for an evening of camaraderie, learning, and immersion in this exciting industry in a green environment! We look forward to welcoming you to our next Clwb Gwyrdd gathering!

-------------------------------------------------------------

Croeso i Clwb Gwyrdd! Ymunwch â ni am gasgliad difyr ym Mae Caerdydd prydferth, lle byddwn yn ymchwilio i gymwysiadau meddygol cannabis, rhannu gwybodaeth a phrofiadau, ac yn cynnig cefnogaeth i'r rhai sy'n chwilio am wella eu hiechyd trwy'r cyfrwng naturiol hwn.

Yn ystod ein cyfarfodydd misol, bydd gennych gyfle i gysylltu â phobl o'r un anian, dysgu am y datblygiadau diweddaraf ym maes cannabis meddygol, ac archwilio cynnyrch a gwasanaethau newydd. Cymerwch ran mewn trafodaethau ysbrydoledig, gofyn cwestiynau i arbenigwyr, a rhannu eich profiadau personol.

Rydym yn falch o gyflwyno Clwb Gwyrdd fel man cyfeillgar ac anffurfiol i ddod at ei gilydd, dysgu, ac ymuno â'r gymuned o bobl sy'n rhannu ein diddordeb mewn cannabis meddygol. Gyda gweithgareddau amrywiol ac awyrgylch groesawgar, mae Clwb Gwyrdd yn addas i unrhyw un sy'n chwilio am drafodaeth agored a chyfle i rannu gwybodaeth.

Dewch i ymuno â ni am noson o gyfeillgarwch, dysgu, ac ymgolli yn y diwydiant cyffrous hwn mewn amgylchedd gwyrdd! Edrychwn ymlaen at eich croesawu i ein cyfarfod nesaf yn Clwb Gwyrdd!

Tickets

  • ENTRY

    - Access to insightful talks by medical professionals - Participation in product demonstrations and networking - Live entertainment - Complimentary goodie bag with gifts and exclusive offers

    £5.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page